De ondergrondse 150kV verbinding Haps-Boxmeer. 

De ondergrondse 150kV verbinding Haps-Boxmeer, gerealiseerd voor TenneT, is een cruciale verbinding in het transport van elektriciteit in de regio Noord-Brabant. Deze verbinding zorgt voor een betere verdeling van energie en een versterking van het energienetwerk.

Van den Hoek Infra & Energie BV was verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement tijdens de ontwerpfase en de realisatie van dit project. Dit betekende dat zij verantwoordelijk was voor het in kaart brengen van de relevante stakeholders en het identificeren van potentiële risico’s en kansen die voortkomen uit de omgeving. Hiermee werd een strategische aanpak vastgesteld die gericht was op het behalen van de projectdoelen.

Dankzij de inzet van Van den Hoek Infra & Energie BV is het mogelijk geweest om de ondergrondse 150kV verbinding Haps-Boxmeer te realiseren zonder dat dit ten koste ging van de omgeving. Hierdoor heeft dit project een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van het energienetwerk in de regio Noord-Brabant.

Omgevingsmanagement in agrarisch gebied.

Tijdens de uitvoering van het project werd er rekening gehouden met de belangen van de omgeving, zoals agrariërs in het projectgebied, de bescherming van de flora en fauna en aanwezige archeologische waarden. Ook werden er maatregelen genomen om de bodemkwaliteit te behouden en de benodigde vergunningen te verkrijgen.