Omgevingsmanagement voor Infrastructuur.

Infrastructurele projecten hebben een grote impact op de omgeving en omgekeerd, en om deze impact te minimaliseren en het succes van uw project te garanderen, is omgevingsmanagement van groot belang. Bij Van den Hoek Infra & Energie begrijpen we dat geen project en omgeving hetzelfde zijn en daarom bieden wij maatwerk en verdieping in onze aanpak.

Onze aanpak start met een scherpe omgevingsanalyse, waarbij we de relevante stakeholders identificeren en potentiële risico’s en kansen bespreken die voortkomen uit de specifieke aspecten van het project. Vervolgens stellen we samen met u een strategie vast, die aansluit bij de projectdoelen. Dit vormt de basis voor de uitvoering van het operationeel omgevingsmanagement.

Bij Van den Hoek Infra & Energie hebben wij ruime ervaring in het verzorgen van strategisch en operationeel omgevingsmanagement voor infrastructurele projecten. Onze unieke combinatie van technische kennis en kennis op het gebied van omgevingsmanagement stelt ons in staat om snel de vertaling te maken van de omgeving naar de techniek en andersom.

Wij werken voor zowel initiatiefnemers als aannemers in de wegenbouw en waterbouw en ondersteunen u in alle fasen van het project, van planfase tot uitvoeringsfase. Laat ons uw partner zijn in omgevingsmanagement voor uw infrastructurele projecten.

Vergunningenmanagement

Vergunningeninventarisatie, vooroverleg, vergunningaanvragen, nazorg

Communicatie

Communicatieplan, communicatiekalender, informatieavonden, bewonersbrieven, projectborden

Conditionering

Ecologie, bodem, niet gesprongen explosieven, archeologie, bodem(milieu), kabels en leidingen 

Stakeholdermanagement

Stakeholderinventarisatie, Stakeholderanalyses, participatie, communicatie

Verkeersmanagement

Verkeersmanagementplan, verkeersplannen, faseringsplannen, afstemming en goedkeuring

Risicomanagement

Sturing en beheersing van omgevingsrisico’s die uw project beïnvloeden.