Omgevingsmanagement voor Energie.

Wij begrijpen dat kabel- en leidingprojecten een impact hebben op de omgeving en omgekeerd, en daarom zijn wij erop gericht om de belangen van alle stakeholders, de impact op flora en fauna, archeologische waarden, bodemkwaliteit, vergunningen en verkeersmanagement in acht te nemen.

Om een succesvol project te garanderen, beginnen wij met een grondige omgevingsanalyse. Hierbij brengen wij relevante stakeholders in kaart en bespreken we potentiële risico’s en kansen die voortkomen uit de specifieke aspecten van het project. Vervolgens stellen we samen met u een strategie op die aansluit bij de projectdoelen.

Bij Van den Hoek Infra & Energie hebben wij ruime ervaring in het verzorgen van strategisch en operationeel omgevingsmanagement voor kabel- en leidingprojecten. Onze unieke combinatie van technische kennis en kennis op het gebied van omgevingsmanagement stelt ons in staat om snel de vertaling te maken van de omgeving naar de techniek en andersom.

Wij werken voor zowel initiatiefnemers zoals netbeheerders als voor aannemers in de kabels- en leidingen branche, en dat doen we in alle fasen van het project, van planfase tot uitvoeringsfase. Laat ons uw partner zijn in omgevingsmanagement voor uw kabel- en leidingprojecten.

Vergunningenmanagement

Vergunningeninventarisatie, vooroverleg, vergunningaanvragen, nazorg

Communicatie

Communicatieplan, communicatiekalender, informatieavonden, bewonersbrieven, content, projectborden

Conditionering

Ecologie, bodem, niet gesprongen explosieven, archeologie, bodem(milieu), kabels en leidingen


 

Stakeholdermanagement & communicatie

Stakeholderinventarisatie, Stakeholderanalyses, participatie, communicatie

Verkeersmanagement

Verkeersmanagementplan, verkeersplannen, faseringsplannen, afstemming en goedkeuring

Grondzaken

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden en voorbereiden van het verkrijgen van Zakelijkrechtovereenkomsten,  betredingstoestemmingen en gedoogplichtprocedures.